ZABORSKI PRODUKT TURYSTYCZNY

Zabór pomimo, że posiada wiele walorów turystycznych między innymi: winnice, pasieki, barokowy zamek, neorenesansowy pałac i zabytkowe kościoły, urokliwe otoczenie lasów, oczek wodnych z jeziorem oraz pofałdowany teren, nie potrafił zatrzymać turysty na dłużej niż jeden dzień. Turyści w niewielkim stopniu korzystali z noclegów a przyczyną jest ich niewielka ilość oraz brak konkretnej oferty i wypromowania tego komponentu turystyki. Coraz częściej słyszy się od jednodniowych turystów trafiających do Zaboru, że chętniej zatrzymaliby się na dłużej ale jak mówią nie ma gdzie. Z drugiej strony podczas rozmów z mieszkańcami doszliśmy do wniosku, że chętnie wynajmą wolne pokoje, bo dzieci wyjechały, bo w dużych poniemieckich domach dużo miejsca ale nie wiedzą jak można to wszystko zorganizować. Stan ten zmierzamy zmieniać, poprzez opracowanie pakietu turystycznego polegającego na współpracy winiarzy, pszczelarzy, lokalnych wytwórców żywności i rękodzieła oraz artystów. Przygotowana baza noclegowa w powiązaniu z atrakcjami zapewni właścicielom noclegów obłożenie na cały rok a wytwórcom zbyt na swoje produkty.

Tego zadania podjęła się grupa zapaleńców skupionych przy APIS FUNDACJI. Fundacja złożyła wniosek w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Lubuskiego na inicjatywy turystyczne pn. Zaborska Sieć Pakietów Turystycznych.

Oferta została przyjęta do realizacji z dofinansowaniem w kwocie 6,5 tys. zł. Jednak przyznane środki nawet w połowie nie zabezpieczały budżetu zaplanowanych przedsięwzięć. Fundacja zwróciła się do Wójta Zaboru o pomoc. Wójt poparł inicjatywę i jak twierdził od dawna nosił się zamiarem określenia i wypromowania Zaborskiego Produktu Turystycznego. Gmina przekazała środki w ramach pożytku publicznego w kwocie 7,5 tys.

Podjęte działania w projekcie finansowanym już z dwóch źródeł dotyczyły:

  • zorganizowania spotkań osób zainteresowanych siecią pakietów turystycznych z krótką prelekcja, diagnozą oczekiwań, sformułowaniem propozycji,
  • opracowanie formatek sieci pakietów turystycznych,
  • opracowanie elektronicznej mapy terenu z infrastrukturą i atrakcjami turystycznymi (noclegi, winnice, pasieki, zabytki, żywność, rękodzieło i produkty artystyczne)
  • opracowanie i wykonanie wersji drukowanej mapy,
  • opracowanie i wykonanie tabliczek informacyjnych umieszczonych na obiektach uczestniczących w sieci pakietów turystycznych.
  • wykonanie portalu internetowego do prezentacji sieci pakietów turystycznych z formularzem kontaktowym i możliwością aktualizacji przez uczestników sieci,
  • zorganizowanie spotkania podsumowującego.
  • promocji projektu.

Projekt wywołał szeroką dyskusję o znaczeniu turystyki w rozwoju Gminy Zabór. Połączył różne środowiska, które postrzegają turystykę jako wiodący kierunek rozwoju.

Oferenci różnych usług turystycznych zlokalizowanych na terenie gm. Zabór poznali się i nawiązali współpracę. W końcu projekt pozwolił wypromować oferowane usługi i produkty turystyczne zebrane w Zaborskim Produkcie Turystycznym.